Algemene voorwaarden

Uw tafeltennis specialist
Berkenstraat 40
9404 KW Assen

Kamer van Koophandel nr. 57338043
BTW-nr.: NL194153423B01

 

- Alle aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

 - Uw tafeltennis specialist is niet aansprakelijk voor tussentijdse wijzigingen van kleur , vorm of samenstelling door de fabrikant.

 - Alle prijzen zijn incl. 21% BTW.

 

   Betalingsmogelijkheden:

Vooruitbetaling:
Bankgegevens 
ABNA: 457705132                 IBAN: NL44ABNA0457705132

Op rekening:  alleen in Nederland en alleen voor bestaande relaties. ( Dus nooit bij eerste bestellingen) Betalingen dienen binnen 14 dagen na aflevering te geschieden. Bij overschrijding van de betalingstermijn ontvangt u een aanmaning . De aanmaningskosten bedragen € 10,00. Indien 14 dagen  na de aanmaning geen betaling is ontvangen wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven. Alle hieruit voortvloeiden extra kosten worden in rekening gebracht van de “ wanbetaler”

 

Klachten , onderzoeksplicht, verjaring en nakoming.

 

Reclamering ter zake van gebreken in de producten dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst door de koper ofwel bij niet zichtbare gebreken binnen 14 dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd. Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verkoop van een jaar na ontvangst door de koper.]

Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst dan is Uw tafeltennis specialist ter hare keuze slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel van het afgeleverde product of vervanging van het afgeleverde product.

 

Schadevergoeding

 

Uw tafeltennis specialist kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden, die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen.

Omstandigheden, die in ieder geval niet voor risico van Uw tafeltennis specialist komen zijn : werkstaking, werklieden uitsluiting, ziekte , in , uit en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, natuur en/of oorlog en/of oorlogsdreiging, schuld van Uw tafeltennis specialist, behoudens opzet of grove schuld. Uw tafeltennis specialist is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaak en/of personenschade. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Uw tafeltennis specialist ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

 

Minderjarigen

 

Minderjarigen verklaren bij het goedkeuren van deze voorwaarden dat zij toestemming van de ouders hebben als zij bestellen in de online shop van Uw tafeltennis specialist.

 

Nederlandse tekst prevaleert.

 

De Nederlandse tekst van deze algemene verkoopvoorwaarden prévaleert boven vertalingen daarvan.

 

 

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2016 - 2024 UwTafeltennisSpecialist | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel